Psichologijos mokykla

Psichologija gyvenimui

Sutikimas dėl Psichologijos mokykla360 vykdomų mokymų

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kokiais tikslais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

  • Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl Psichologijos mokykla360 vykdomų mokymų, taip pat kad pasirašius sutartį galėtume Jums atsiųsti visą su mokymais susijusią reikalingą informaciją.

Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?

  • Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?

  • Jūsų asmens duomenis mes perduosime tik Psichologijos mokykla360 lektoriams, į kurių paskaitas Jūs užsiregistruosite. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai.

Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Po 5 metų, gavus atskirą Jūsų sutikimą, pratęsime Jūsų duomenų saugojimo terminą dar 5 metams. Jei Jūs, bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.

Ar mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

Ne, mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams. Naudosime tik tikslingos informacijos apie Psichologijos mokykla360 veiklą siuntimui.

Kaip su mumis susisiekti?

Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis: info@psichologijosmokykla.lt

Turite klausimų apie psichologijos studijas?
Susisiekite, mielai patarsime!

Lina Paulikė Mokymų koordinatorė

lina@psichologijosmokykla360.lt
+370 609 26026 Kur vyksta paskaitos?

Arba užduokite mums klausimą užpildydami šią formą:

Siųsti klausimą