Mokymosi moduliai

Mokymai vyksta nurodytomis tvarkaraštyje datomis nuo 17.30 - 20.30val.

Asmenybės psichologija Asmenybės psichologija 9 temos2019-10-17 - 2019-12-12 PlačiauSuskleisti

Gyvenimo iššūkiai: numatomos ir netikėtos psichologinės krizės

2019-10-17Inga Bogdzevičienė

Nauju būdu pažvelgsime į asmens laisvę būti savimi – kelią nuo magiško vaikiško mąstymo, paaugliško heroizmo, jaunatviško prisitaikymo ir sutarimo su savimi iki suvokimo, kad idėjos nebetarnauja ir nebėra į ką remtis. Krizė – tai riba, siena, kurios negali peržengti ar perlipti, ji lyg tektoninis plyšys, iš kurio skverbiasi užmirštos svajonės, tamsioji žmogaus pusė, savastis, ieškanti saviraiškos. Kaip ją išgirsti ir atrasti savąjį kelią? Kur ieškoti naujų resursų? Diskutuosime ir kelsime klausimus, ieškosime atsakymų – ką ir kodėl projektuojame į baimes? Ką galime ir ko negalime pakeisti, kaip su tuo būti (pvz., senėjimas, mirtis)? kaip surasti gyvenimo pusiausvyrą? Tarp pasenusių gyvenimo mitų ir nevilties driekiasi kitas kelias, tačiau norint jį išvysti reikia „minties revoliucijos“, kaip pasakė A. Watts „reikia pakoreguoti protą, kaip kad norint gerai matyti, kartais tenka pataisyti akis“.

 • Individuacija – viso gyvenimo uždavinys: „tapti tuo, kuo esi“. Gyvenimo etapai, svajonės ir realūs uždaviniai;
 • Branda: užmušti drakoną vardu „Tu turi“. Paieškos vidinio, autentiško pasitenkinimo ir ilgalaikės laimės. Kančios vaidmuo ir žvilgsnis vidun: „ką aš turiu“;
 • Išmintis: „kristi aukštyn“. Sujungiant dieviškąjį ir žemiškąjį pasaulius. 


Mąstymo psichohigiena – kaip mintys veikia mūsų nuotaiką, daro įtaką elgesiui ir gyvenimo kokybei?

2019-10-22Andromeda Kurbatovienė

Kognityvinės terapijos modelis (pradininkas - Aaron T. Beck) teigia, kad visiems psichologiniams sutrikimams būdingas iškreiptas arba disfunkcinis mąstymas, kuris veikia žmogaus nuotaiką ir elgesį. Realistiškas tikrovės vertinimas ir mąstymo pakeitimas gerina emocinę būseną, elgesį ir gyvenimo kokybę, ilgalaikį pagerėjimą lemia disfunkcinių įsitikinimų pokyčiai.

Mokymai gali būti naudingi visiems, norintiems geriau suprasti psichikos veiklos ypatumus, praktiškai išbandyti metodus, padedančius pagerinti kasdienį funkcionavimą, nuotaiką, gyvenimo kokybę.

 • Kognityviniai elementai, veikiantys mūsų nuotaiką: automatinės mintys, mąstymo klaidos, gyvenimo taisyklės, kertiniai įsitikinimai;
 • Minčių, emocijų, elgesio ir fizinių pojūčių tarpusavio sąveika. Ką galima keisti, kad pasijustumėme geriau? (Ch. Padesky, D. Greenberger, J. Beck);
 • Kaip atpažinti ir keisti disfunkcines mintis? (D. Burns, J. Beck)
 • Kertinių įsitikinimų atpažinimas ir keitimo galimybės (J. Beck, Ch. Padesky, D. Greenberger).


Sielos ir kūno dialogas – charakterio analizė, remiantis pasaka ,,Varlė karalienė”

2019-11-07Salva Marcinkevičienė

"Pažink save ir kitą per pasaką". Kiekvienoje pasakoje herojus ne tik susiduria su iššūkiu, bet ir jį nugali. Pasakų analizė leidžia pabūti vieno ar kito herojaus kailyje, "pasimatuoti" jo gyvenimo scenarijų, surengti "pasakišką" pasitarimą, rasti pagalbos būdus. Tyrinėdami pasakas, pasižiūrėsime iš šono į savo ar klientų gyvenimo scenarijus. Ieškosime kaip juos pakeisti, jei jie tapo nebeefektyvūs ar destruktyvūs.

 • Apie ką mums šneka kūno simptomai?
 • Valdingo tėvo ar motinos įtaka charakterio formavimuisi;
 • Ribos tėvų ir suaugusių vaikų santykiuose;
 • Savojo AŠ atstatymas po traumos.


Gynybos mechanizmai: apsaugo ar iškreipia tikrovę?

2019-11-08Darja Norbutė

Mokymų metu aiškinsimės, kas yra gynybos mechanizmai bei kokį vaidmenį jie užima psichodinaminiame asmenybės supratime. Tyrinėsime nuo ko ir kodėl mes ginamės, kaip atskirti mažiau brandžias gynybas nuo brandesnių. Aptarsime dažniausiai minimus gynybos mechanizmus, iliustruosiu juos kasdienio gyvenimo pavyzdžiais. Atliksime praktinę užduotį, kuri padės įsivardinti keletą savųjų gynybos strategijų. Taip pat užsiminsiu ir apie tai, kaip susikuriame savo gynybinį stilių (t.y., gynybos mechanizmų repertuarą), kodėl psichikos sveikatos specialistui svarbu matyti kliento gynybas bei kaip tai gali padėti pažinti asmenybę.

 • Nuo ko ir kodėl mes ginamės?
 • Gynybų klasifikacija: kaip skiriasi mažiau brandūs gynybos mechanizmai nuo brandesnių?
 • Kokie būna gynybos mechanizmai?
 • Kaip susikuriame savąjį gynybinį stilių?
 • Praktinė užduotis: kaip atpažinti paties naudojamus gynybinius mechanizmus?
 • Ką galime sužinoti apie asmenybę tyrinėdami jos gynybas? Užsiėmimas skirtas tiems, kurie domisi psichodinamine asmenybės samprata, nori geriau suprasti savo gynybas strategijas bei yra pasiruošę dalyvauti, kalbėti ir dalintis savo patirtimis saugioje seminaro aplinkoje.


Vienišumo baimė. Nerimas ir egzistencinė – neišvengiama vienatvė

2019-11-14Inga Bogdzevičienė

Kiekvienas, patyręs vienišumo kančios jausmą, išgyvena džiaugsmą išvydęs draugiškų akių žvilgsnį, pajutęs nebylų žmogaus rankos paspaudimą, palaimą eidamas petys į petį su artimu žmogum... Vienatvė nėra benamystė, tačiau ji lemia daug socialinių pasekmių. Klausytojai turės galimybę suvokti, kad vienatvė nėra nei gera, nei bloga, kad ji nepavaldi laikui, kad tai patyrimas, galintis pastūmėti į naują gyvenimo kokybę, sąmoningumą, savęs ir kito didesnį pajautimą. Iš esmės kiekvienas žmogus egzistuoja izoliuotai – jis susitinka su savimi tyloje ir prieš save mato savo gyvenimą. Tačiau vienatvė gali tapti nepakeliamo skausmo ir baimės patirtis, kančia, kurią vis tik privalome pereiti vieniši, nes tik tuomet žmogus patiria glaudžiausią sąlytį su savo egzistencija ir esminę būtį su kitais. 

 • Vienatvė poroje – išskirtinai privatus reikalas?
 • Vienišumo nerimas. Tarp to, kas žmogus iš tiesų yra ir apsimeta esąs. Konformizmas, statuso ir saugumo siekimas prieš solidarumą ir pasitikėjimą kitais? Kur glūdi vienišumo jausmo šaknis? 
 • Egzistencinė vienatvė. Kas kuria egzistencinės vienatvės emocinį klimatą? Žmogus, gyvenantis savo gyvenimą, pasmerktas vienatvės patirčiai?
 • Antuanas de Sent-Egziuperi ir vienatvės vertė.


Mąstymo ir elgesio schemos, kurios valdo mūsų gyvenimą: kodėl vis užlipu ant to pačio grėblio arba kodėl kartoju tas pačias klaidas?

2019-11-21Dr. Alicja Juškienė

Ar pastebėjote, kad tam tikrose gyvenimo situacijose visada elgiatės taip pat, tarsi būtumėte užprogramuoti? Kaskart vis užlipate ant to pačio grėblio. Stengiatės tai keisti, bet tai dažniausiai nepavyksta. 

O gal pastebėjote, kad nuolat laikotės įsikibę artimų žmonių, nes bijote, kad jie jus paliks, arba keliate sau didžiulius reikalavimus, o gal teikiate pirmenybę ne savo, o kitų poreikiams, nepasitikite kitais žmonėmis... O gal pastebėjote, kad kyla jausmas, kad elgiatės ar mąstote netinkamai, bet negalite to pakeisti? 

Jeigu bent į vieną klausimą atsakėte teigiamai, panašu, kad jūsų mąstymą ir elgesį valdo viena iš 16 schemų.

 • susipažinsite su JAV psichologų, filosofijos mokslų daktarų J. E. Youngo ir J. S. Klosko (Schemų terapijos kūrėjų) siūloma nauja strategija, leidžiančią palengva keisti savo asmenybę ir priartėti prie tokio savęs, koks trokštate būti;
 • susipažinsite su 16 mąstymo ir elgesio schemų;
 • turėsite galimybę užpildyti savižynos klausimyną ir pabandyti atpažinti savo vyraujančias mąstymo ir elgesio schemas.

 Suaugusių dukrų – mamų santykiai. Kaip išsilaisvinti iš pykčio, kaltės ir kontrolės jausmų?

2019-11-28Inga Bogdzevičienė

Apie ką kalba moterys? Manote apie vyrus? Ogi ne, jos daugiausia kalbasi apie motinas! Galbūt tam tikrame savo gyvenimo etape, o galbūt ir viso gyvenimo tėkmėje jos yra dėkingumo šaltinis, tačiau gali būti jaučiamos kaip nepakenčiamos, erzinančios, keliančios pykčio ir kaltės jausmus. Aiškumą santykiuose užgožia praradimo baimė: ar turiu teisę būti egoistiška ir užsibrėžti ribas? O gal privalau būti emocine pagalbos stotele ir priimti kančią kaip dukros duoklę mamai ir pareigos būti šalia išpildymą? Meilės nepakanka. Brandi motiniška meilė sutinkama itin retai. Susitikimo metu turėsite unikalią galimybę tyrinėti dukrų – mamų santykius, suprasti ir priimti savo patirtis, o taip pat pajausti ryšį su kitų moterų patirtimis.  

 • Motinos archetipas – pagrindas motinos kompleksui. Kurią jūs pažįstate? Globojančią ir peninčią gerumu? Ekstremalią emociškai? Motiną, tarsi požemio tamsą?
 • Motina įvairiais dukros brandos laikotarpiais: jos užgrobta „maža graži mergaitė“; mergaitė paauglė ir augantis kaltės jausmas; suaugusi dukra ir nepasitenkinimo jausmas;
 • Mamos – dukros pora ir platoniški santykiai, kuriuose trečiam vietos nėra;
 • Ekstremalios motinos. Motinos žvaigždės, jaunatviškos meilužės;
 • Neteisingos motinos. Pavydžios ir ambivalentiškos. Depresyvios ir išprotėjusios;
 • Motina – mentorė;
 • Moteris tampa motina. Ar tapti sava mama? Perduoti gėdą, apleistumą, vienatvę;
 • Santykių gedulas. Motinos gedulas brandžiame amžiuje. 


Mąstymo ir elgesio schemos, kurios valdo mūsų gyvenimą: kaip išsilaisvinti iš spąstų?

2019-12-05Dr. Alicja Juškienė

Ar pastebėjote, kad tam tikrose gyvenimo situacijose visada elgiatės taip pat, tarsi būtumėte užprogramuoti? Kaskart vis užlipate ant to pačio grėblio. Stengiatės tai keisti, bet tai dažniausiai nepavyksta. 

O gal pastebėjote, kad nuolat laikotės įsikibę artimų žmonių, nes bijote, kad jie jus paliks, arba keliate sau didžiulius reikalavimus, o gal teikiate pirmenybę ne savo, o kitų poreikiams, nepasitikite kitais žmonėmis... O gal pastebėjote, kad kyla jausmas, kad elgiatės ar mąstote netinkamai, bet negalite to pakeisti? 

Jeigu bent į vieną klausimą atsakėte teigiamai, panašu, kad jūsų mąstymą ir elgesį valdo viena iš 16 schemų.

Šiuose mokymuose sužinosite apie strategijas leidžiančias:

 • atrasti ryšį su žmonėmis ir išsilaisvinti iš spąstų;
 • atsikratyti priklausomybės nuo kitų žmonių ir išsiugdyti gebėjimą savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą;
 • išguiti įsitikinimą, kad kiti žmonės tenori jus įskaudinti ir išnaudoti;
 • pažaboti pyktį, nuoskaudą ir tuštumos jausmą.


Iš pelenų į svaiginančią sėkmę – charakterio analizė, remiantis pasaka ,,Pelenė”

2019-12-12Salva Marcinkevičienė

"Pažink save ir kitą per pasaką". Kiekvienoje pasakoje herojus ne tik susiduria su iššūkiu, bet ir jį nugali. Pasakų analizė leidžia pabūti vieno ar kito herojaus kailyje, „pasimatuoti” jo gyvenimo scenarijų, surengti „pasakišką” pasitarimą, rasti pagalbos būdus. Tyrinėdami pasakas, pasižiūrėsime iš šono į savo ar klientų gyvenimo scenarijus. Ieškosime kaip juos pakeisti, jei jie tapo nebeefektyvūs ar destruktyvūs.

 • Ką ji žinojo tokio, ko nežinau aš?
 • Kodėl ją užjaučia viso pasaulio skaitytojai?
 • Kaip susiformuoja Pelenės tipo charakteriai?
 • Įvertinimo ir nuvertinimo svarba mūsų gyvenime;
 • Brolių/ seserų santykiai.


Suskleisti
Bendravimo psichologija Bendravimo psichologija 1 tema2019-11-05 - 2019-11-05 PlačiauSuskleisti

Bendravimo tobulinimas taikant transakcinės analizės principus

2019-11-05Juris Belte

Dalyviai sužinos kas yra transakcinė analizė ir kaip ja remiantis galima išmokti bendrauti ir kodėl kyla problemos viename ar kitame komunikacijos su kitu žmogumi etape. Lektorius per pavyzdžius pateikia tris asmenybės ego būsenas ir apžvelgia kas kiekvienai iš jų yra būdinga bei kokios galimos jų tarpusavio sąveikos.

Mokymas skirtas, siekiantiems tobulinti savo bendravimo įgūdžius ir išmokti surasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis tiek darbo aplinkoje (su kolegomis, darbuotojais, klientais ir pan.), tiek asmeniniame gyvenime (šeimos nariais, draugais ir pan.).

 • Koks yra Eriko Berne asmenybės struktūros modelis?
 • Kokios yra asmenybės ego būsenos ir kas jas sąlygoja?
 • Kokie yra trijų pagrindinių ego būsenų bruožai?
 • Kokios reikalingos būsenos "įjungimas" priklausomai nuo situacijos?
 • Kodėl ne visada reikia kitam žmogui siūlyti savo pagalbą?
 • Pagal kokį parametrą galima spręsti, kad žmogus yra suaugusiojo būsenoje?
 • Kada žmogui reikalinga vaiko būsena?
 • Kokias frazes vartoja skirtingų asmenybių tipai?
 • Kas yra lygiagrečios vieno lygmens ir daugiapakopės asmenybių transakcijos?
 • Kas yra kryžminės transakcijos?
 • Ką daryti, kad Jūsų nepaveiktų kitų žmonių manipuliacijos?
 • Kaip galima prisiderinti prie partnerio?
 • Kokia yra klasikinė konflikto schema?
 • Kas yra psichologinis aikido?


Suskleisti
Darbo psichologija Darbo psichologija 3 temos2019-10-01 - 2019-11-19 PlačiauSuskleisti

Psichologinės manipuliacijos bendraujant: likti ar pasitraukti?

2019-10-01Juris Belte

Manipuliaciniai santykiai ilgalaikėje perspektyvoje veda prie pralaimėjimo ir bendravimo nutraukimo, dėl to yra svarbu išmokti identifikuoti manipuliacijas, jų netaikyti, o bendravimą grįsti tinkamomis įtakos priemonėmis, taikant partnerystės principus. Mokymų metu sužinosite, kodėl vieni žmonės yra įtakingi, o kiti ne. Suprasite įtakos ir charizmos sąsajas transakcinės analizės požiūriu (E. Berne).

Sužinosime kaip identifikuoti ir suprasti pagrindinius manipuliavimo, įtakos darymo metodus, strategijas bei technikas,  kaip tinkamai suvaldyti manipuliavimu paremtas situacijas, įsisavinsime informaciją ir žinias, padėsiančias tapti kompetentingu, stipriu, manipuliacijoms ir neigiamai aplinkinių įtakai atspariu žmogumi.

 • Manipuliavimo psichologinis mechanizmas. S. Karpmano trikampio taikymas manipuliacijose;
 • Emocijų moduliavimas;
 • Manipuliacijų tipai. Kaip atpažinti klientų, bendradarbių, partnerių manipuliacijas? 
 • Manipuliacijų analizė – praktinis darbas;
 • Antimanipuliavimo strategijos ir technikos;
 • Provokacijų neutralizavimas;
 • Manipuliacijų neutralizavimas – praktinis darbas.


Kodėl taip skriaudžiame save ir kitus? Kas atsitinka, kad darbe "perdegame"?

2019-11-12Laura Rimkutė
 • Kas yra perdegimas? Perdegimo požymiai;
 • Asmeninės savybės, didinančios perdegimo riziką;
 • Asmeninis elgesys, atvedantis prie perdegimo;
 • Ką turėčiau keisti savo elgesyje, norėdamas apsisaugoti nuo perdegimo?
 • Efektyvaus atsipalaidavimo metodai;
 • Ar galime pasirūpinti kitais? Ką turėčiau daryti, jei dirbu su žmogumi, kuriam gresia perdegimas?
 • Kokie yra efektyvūs, atsparumą perdegimui didinantys veiksniai? 

Šiuose mokymuose:

 • Susipažinsime su perdegimo simptomais;
 • Įsivertinsime asmeninę perdegimo riziką;
 • Išmoksime atpažinti žmogų, kuriam gresia perdegimas;
 • Aptarsime galimybes padėti sau ir kitiems;
 • Išanalizuosime būdus, padedančius įveikti perdegimą;
 • Išmoksime efektyvių atsipalaidavimo metodų;
 • Susikursime asmeninį veiksmų planą perdegimo prevencijai.

Šie mokymai labiausiai tiktų tiems, kurie rūpinasi savo emocine sveikata, taip pat tiems, kurie jaučia, kad patiria nuolatinį didelį stresą darbe, arba dirba organizacijoje, kurioje yra apsupti labai įsitempusių kolegų.Kaip susikalbėti tarpusavyje? 10 dažniausiai pasitaikančių klaidų organizacijos komunikacijoje

2019-11-19Juris Belte

Dalyviai įgis žinias ir įgūdžius kaip užtikrinti efektyvią tarpasmeninę, tarpgrupinę ir hierarchinę komunikaciją, kad bendravimas būtų nukreiptas į bendradarbiavimą, o ne į pasiteisinimų, konfliktų, intrigų, manipuliacijų kūrimą

Mokymai skirti visiems, norintiems išmokti efektyviai komunikuoti.

 • Kas iš tiesų yra komunikacija organizacijoje?
 • Komunikavimo procesas. Komunikacijos trikdžiai;
 • Praktinis darbas „Komunikacijos trikdžiai“;
 • Komunikavimo sistemos kūrimas;
 • Horizontalusis ir vertikalusis komunikavimas;
 • Komunikavimo formos;
 • Gandų ir lūkesčių vadyba;
 • Komunikacijos taikymas motyvacijoje;
 • Vertybių skleidimas ir bendradarbiavimo kultūros formavimas;
 • Krizinio komunikavimo principai;
 • Komunikavimas, formuojant teigiamą įvaizdį;
 • Dažniausios komunikavimo organizacijoje klaidos.


Suskleisti
Motyvacija ir emocijos Motyvacija ir emocijos 7 temos2019-09-25 - 2019-12-10 PlačiauSuskleisti

Ką mums "signalizuoja" skirtingi jausmai (pvz., pyktis, baimė, džiaugsmas, gėda, pavydas)? Kaip suprasti emocijų kalbą?

2019-09-25Julius Tilvikas

Emocijas ir jausmus jaučiame visi (su mažutėmis išimtimis). Tai vyksta nuo gyvenimo pradžios iki paskutinio atodūsio. Nepaisant to, kad mūsų emocinis pasaulis dažniausiai būna labai spalvingas ir savitas, o juo perpinti beveik visi gyvenimo įvykiai, tai viena sunkiausiai suprantamų temų. Šioje temoje gilinsimės į emocijų ir jausmų pasaulį, o jį susisteminę, galėsime žymiai geriau suprasti, kas vyksta su mumis, su mūsų artimaisiais ir pasauliu, apskritai. Išmoksime pažinti ir racionaliai sudėlioti jausmus į lentynėles, kad suprastume, ką mūsų emocinės reakcijos sako apie įvykius vykstančius mūsų gyvenime arba mumyse pačiuose.

Mokymai skirti visiems, besidomintiems psichologija, savityra ir saviugda, bei norintiems geriau suprasti savo emocijas ir jausmus, o taip pat juos geriau kontroliuoti ir įsisąmoninti.

 • Truputis teorijos – ką apie jausmus ir emocijas sako mokslininkai.
 • Kuo skiriasi emocijos, jausmai, jutimai (pojūčiai)?
 • Teigiami ir neigiami jausmai, ar tokie iš viso egzistuoja?
 • Jausmų stiprumas ir jo įvertinimas
 • Jausmo krypčių: į ateitį, į dabartį, į praeitį, save, kitus – nustatymas.
 • Apie kiekvieną jausmą atskirai. Ką mums sako: pyktis, baimė, nerimas, liūdesys, džiaugsmas, apmaudas, kaltė, gėda, pavydas, smalsumas.
 • Atsakomybė už jausmus – mūsų ar kitų?
 • Emocinės reakcijos į dabartį ir praeitį, kompleksus ir traumas.
 • Perkėlimas, kontra-perkėlimas ir projekcinė identifikacija.


Kodėl taip sunku judėti link savo tikslo? Darbas su inkliudais ir introjektais

2019-10-08Linga Švanienė

Mokymų dalyviai išmoks konkrečių būdų kaip išsilaisvinti iš trukdančių siekti tikslus inkliudų ir introjektų. Šiuos būdus galės panaudoti tiek darbui su savimi, tiek pagalbai kitiems.

     1. Teorinė dalis:

 • Bazinio generalinio modulio (BGM) struktūra ir panaudojimas INP psichoterapijoje;
 • Inkliudų ir introjektų, kaip psichinių svetimkūnių teorija ir darbo su jais principai ir specifika INP psichoterapijoje;
 • Kitų modelių, naudojamų INP inkliudų ir introjektų psichoterapijoje apžvalga ir panaudojimo specifika: reprezentacijos kodai, žmogaus gyvenimiškos veiklos temos ir kt.

     2. Praktinė dalis. Jos metu bus atliekamos psichotechnikų, padedančių išsivaduoti nuo apsunkinančių inkliudų ir introjektų, demonstracijos (individualios arba grupinės):

 • Išsilaisvinimas nuo trukdančių ir apsunkinančių masių“. Parodysime bazinę psichotechniką bei būdą, panaudojant piešinius;
 • "Karštos bulvės“ grąžinimas – psichotechnikos metu grąžinsime apsunkinančias mases, gautas iš protėvių;
 • Išsilaisvinimas iš Negatyvių energetinių kompleksų (NEK). Demonstracijos metu bus parodoma darbo su negatyviais energetiniais kompleksais specifika;
 • Svetimkūnio paleidimas ir išsilaisvinimas nuo jo.


Kai norisi vidinės ramybės, kaip atleisti sau arba kitiems (2-jų dalių atleidimo workshop. I dalis)

2019-10-09Julius Tilvikas

Yra dalykų, už kuriuos negalime atleisti mums juos padariusius, arba mes esame padarę kažką tokio, už ką negalime atleisti sau ir nešiojamės tą kaltę ilgus metus.
Kaltės, gėdos, pykčio, liūdesio jausmai stipriai apsunkina gyvenimą ir santykius tiek su kitais tiek su pačiais savimi. Tačiau ką daryti, kad tai pasikeistų? Pamiršti ir atleisti dažniausiai nesigauna, nes praeities vaiduokliai ir toliau vaikosi įvairiomis formomis. Šiame praktiniame dviejų dalių užsiėmime tą ir darysime – ieškosime kelio į atleidimą sau arba kitiems, ar bent paklosime pagrindus ateities darbui asmeninėje ar grupinėje psichoterapijoje.

Mokymai skirti ieškantiems vidinės ramybės ir negalintiems jos rasti dėl patologiško kaltės, pykčio, liūdesio gėdos ar nusivylimo jausmų patyrus žalą arba ją padarius kažkam kitam.

 • Psichologiniai atleidimo mechanizmai ir teorija;
 • Keturi atleidimo lygiai;
 • Kada turime / galime atleisti sau arba kitiems;
 • Trumpai apie „pamiršk ir atleisk“;
 • Patirtos arba padarytos žalos įvardijimas (praktinis darbas);
 • Patirtų / tebejaučiamų emocijų įsisąmoninimas (praktinis darbas);
 • Traumuojančios patirties įtaka gyvenimui (praktinis darbas);
 • Pasiruošimas namų darbams.

 (Tęsinys) Kai norisi vidinės ramybės, kaip atleisti sau arba kitiems (2-jų dalių atleidimo workshop. II dalis)

2019-10-16Julius Tilvikas

Yra dalykų, už kuriuos negalime atleisti mums juos padariusius, arba mes esame padarę kažką tokio, už ką negalime atleisti sau ir nešiojamės tą kaltę ilgus metus.
Kaltės, gėdos, pykčio, liūdesio jausmai stipriai apsunkina gyvenimą ir santykius tiek su kitais tiek su pačiais savimi. Tačiau ką daryti kad tai pasikeistų? Pamiršti ir atleisti dažniausiai nesigauna, nes praeities vaiduokliai ir toliau vaikosi įvairiomis formomis. Šiame praktiniame dviejų dalių užsiėmime tą ir darysime – ieškosime kelio į atleidimą sau arba kitiems, ar bent paklosime pagrindus ateities darbui asmeninėje ar grupinėje psichoterapijoje.

Mokymai skirti ieškantiems vidinės ramybės ir negalintiems jos rasti dėl patologiško kaltės, pykčio, liūdesio gėdos ar nusivylimo jausmų patyrus žalą arba ją padarius kažkam kitam.

Praktinis užsiėmimas:

 • Namų darbų aptarimas;
 • Emocinių pokyčių apie patirtą / padarytą žalą perdirbimas;
 • Traumuojančios patirties įtakos perdirbimas;
 • Santykio su atsakingais žmonėmis / savimi perdirbimas;
 • Tolimesnių žingsnių planas;
 • Bendra patirtis perdirbant atleidimą.

 Nerimo spektras – nuo sveikos emocijos iki panikos atakų. Pagalbos būdai sau ir artimam

2019-11-26Andromeda Kurbatovienė

Mokymai gali būti naudingi dalyviams, norintiems susipažinti su nerimo sutrikimais, sužinoti apie šiuolaikinius nerimo sutrikimų gydymo metodus, suprasti, kada verta kreiptis pagalbos, išbandyti lengvai prieinamus nerimo mažinimo būdus. 

 • Nerimo fiziniai, kognityviniai ir elgesio komponentai;
 • Nerimo sutrikimai: generalizuotas nerimas, panikos atakos, socialinis nerimas, specifinės fobijos, obsesinis kompulsinis sutrikimas, potrauminio streso sutrikimas;
 • Nerimo sutrikimai kognityvinės ir elgesio psichoterapijos požiūriu – kertiniai įsitikinimai, prielaidos ir taisyklės, generuojatys ir palaikantys nerimą (Ch. Padesky, J. Beck ir kt.);
 • Pagalbos galimybės (kognityvinė ir elgesio psichoterapija, medikamentinis gydymas, Mindfulness ir kt.).


Vertybių ir tarpasmeninių santykių žemėlapis. Kam reikalingas emocinis kompasas?

2019-12-04Julius Tilvikas

Nors patys to neretai nepastebime, visi turime savas preferencijas ir gana aiškiai žinome, kas mums patinka, o kas ­ – ne. Kartis tai būna apie žmones, apie veiklas, pomėgius, darbą ar tiesiog apie gyvenimą. Pagalvojus giliau, mūsų gyvenimo nuostatos labai stipriai siejasi su asmenybinėmis vertybėmis – jos tarsi sukuria sroves nunešančias mus į gyvenimo vietas, į kurias nesitikime papulti, norime to ar ne. O kas būtų, jei žinotume tas povandenines sroves, matytume, kur norime nukeliauti, ir kur mus neša. O jei dar turėtume ir kompasą, galintį padėti orientuotis tame gyvenimo vandenyne? Tam gali padėti vertybinis ir santykių žemėlapis, parodantys kas mus traukia, kas mums iš tikro svarbu, o ką darome tik dėl to, kad manome, jog taip reikia. Taip pat ir su žmonėmis – kodėl kai kurie yra labai svarbūs, o kurie – ne, nors turėtų būti atvirkščiai.

Mokymai skirti visiems norintiems labiau suprasti savo asmenines gyvenimo nuostatas, gyventi patiriant mažiau streso ir įtampos ir siekiantiems išsiaiškinti, kodėl jie vėl ir vėl atsiduria tose pačiose gyvenimiškose situacijose, nors stengiasi jų išvengti. Taip pat suprasti, kas iš tikro jų gyvenime yra svarbu ir efektyviau siekti tų patirčių ar rezultatų.

 • Asmenybinės vertybės – kas tai yra ir kas nėra
 • Teigiamos ir neigiamos asmenybinės vertybės – dorybės ir ydos
 • Menamos, geidžiamos ir tikrosios vertybės
 • Asmenybinės, tarpasmeninės ir gyvenimo vertybės
 • Vidinis vertybinis konfliktas – būdas keistis
 • Asmenybinių vertybių žemėlapio sudarymas (praktinis darbas)
 • Emocinis kompasas ir kaip juo naudotis turint vertybių žemėlapį
 • Tarpasmeninių santykių ir įtakų žemėlapio sudarymas (praktinis darbas)
 • Vertybių ir santykių žemėlapių atitikimas – karštos ir šaltos zonos (praktinis darbas)
 • Tolimesni žingsniai turint žemėlapius – planas (praktinis darbas) 
 • Apibendrinimas.


Kur mus atveda depresija? Sutrikimo simptomai ir naujausi įveikimo būdai

2019-12-10Andromeda Kurbatovienė

Mokymai gali būti naudingi dalyviams, norintiems daugiau sužinoti apie nuotaikos sutrikimus, depresinių sutrikimų požymius bei pagalbos galimybes, išbandyti kai kuriuos nuotaikos gerinimo būdus. 

 • Liūdesio fiziniai, kognityviniai ir elgesio komponentai;
 • Kada liūdesys tampa sutrikimu? Depresinių sutrikimų rūšys ir simptomai;
 • Depresija kognityvinės ir elgesio psichoterpijos požiūriu – kertiniai įsitikinimai, generuojantys liūdesį, bejėgiškumą, neviltį (A. Ir J. Beck, Ch. Padesky, D. Greenberger, D. Burns ir kt.);
 • Pagalbos galimybės, šiuolaikiniai depresijos gydymo metodai.


Suskleisti
Pokyčių valdymo psichologija Pokyčių valdymo psichologija 1 tema2019-09-17 - 2019-09-17 PlačiauSuskleisti

Pokyčiai – dovana ar bausmė. Ką daryti, kad "sena" netrukdytų priimti "nauja"?

2019-09-17Juris Belte

Jeigu žmogus nevaldo pokyčių, tuomet pokyčiai valdo jį. Patiriami ženklūs psichologiniai, materialiniai ir laiko nuostoliai, o kai kurie net gyvena nuolatinėje krizinėje būsenoje... Mokymai suteiks žinių kaip numatyti ir pasiruošti krizėms, kokius ir kokiu būdu pokyčio valdymo principus taikyti praktikoje ir kaip teigiamai įtakoti kitus žmones motyvuotam pokyčių įgyvendinimui.

Mokymai skirti visiems, kurie yra ir nori būti savo gyvenimo šeimininkais bei žmonėms, kuriems būtina įtakoti kitus žmones teigiamiems pokyčiams.

 • Krizės gyvenime ir profesinėje veikloje. 4 krizių įveikimo stadijos;
 • Proaktyvūs pasiruošimas pokyčiams. Ateities prognozavimas;
 • Pagrindiniai pokyčių valdymo principai (revoliucijos, evoliucijos, testavimo, laikinumo, alternatyvos turėjimo, koregavimo);
 • Kitų žmonių nuteikimas pokyčiams – tinkamų lūkesčių formavimas ir darbas su asmeniniais tikslais.


Suskleisti
Šeimos ir porų psichologija Šeimos ir porų psichologija 1 tema2019-09-26 - 2019-09-26 PlačiauSuskleisti

Poros santykiai ir skeletai spintoje, remiantis animaciniu filmu „Šrekas”

2019-09-26Salva Marcinkevičienė

"Pažink save ir kitą per pasaką". Kiekvienoje pasakoje herojus ne tik susiduria su iššūkiu, bet ir jį nugali. Pasakų analizė leidžia pabūti vieno ar kito herojaus kailyje, „pasimatuoti” jo gyvenimo scenarijų, surengti „pasakišką” pasitarimą, rasti pagalbos būdus. Tyrinėdami pasakas, pasižiūrėsime iš šono į savo ar klientų gyvenimo scenarijus. Ieškosime kaip juos pakeisti, jei jie tapo nebeefektyvūs ar destruktyvūs.

 • Gyvenimas poroje: iššūkiai ir nauda;
 • Kaip gimsta savastis?
 • Odė vienatvei;
 • Asmenybės šešėlis. Ar aš jį turiu?
 • Mano vidinio teatro aktoriai;
 • Kaip šnekėti, kad mane girdėtų?


Suskleisti
Streso valdymas Streso valdymas 1 tema2019-10-03 - 2019-10-03 PlačiauSuskleisti

Emocinė/ fizinė trauma – žlugdo ar mus augina?

2019-10-03Dr. Alicja Juškienė

Šiuose mokymuose Jūs išgirsite dvi tikras istorijas, kurios pakvies klausytojus į diskusijas ir apmąstymus kada trauma augina, o kada kelia vien tik neigiamas pasekmes. 

 • kas vyksta, kai žmogus patiria fizinę ar emocinę traumą;
 • kokie psichologiniai veiksniai nuspėja žmogaus prisitaikymą;
 • ar tie psichologiniai veiksniai įgyti ar įgimti;
 • ar galima didinti savo psichologinį atsparumą;
 • kada trauma augina žmogų kaip asmenybę ir kas tai lemia.

Kas žino, gal šie mokymai ir papasakotos tikros istorijos paaugins ir klausytojus?Suskleisti
Vaikų psichologija Vaikų psichologija 1 tema2019-10-24 - 2019-10-24 PlačiauSuskleisti

Bendravimas su vaikais (ir ne tik) be pykčio: kitokio bendravimo ir kalbėjimo būdai

2019-10-24Dr. Liana Brazdeikienė

Šie mokymai labiausiai tiktų tiems, kurie nori prasmingo, nuoširdaus, jungiančio vienas su kitu bendravimo, tiems, kurie nori gerinti savo santykius su vaikais ir suaugusiais. Paskaita sustiprins dalyvių supratimą apie tai, kad teisinga auklėjant naudoti tą bendravimo stilių, kuris remiasi vaiko reikmių ir poreikių, jo augimo ir asmenybės vystymosi dėsningumų išmanymu.

 • Vaikų (ir tėvų) jausmų paisymo svarba;
 • Emocinis ir fizinis buvimas. Kas trukdo kalbėtis ir klausytis vienas kito? Pokalbio principai;
 • Kaip išvengti asmenybę žlugdančių modelių?
 • Atsakomybė ir nepriklausomybė: kaip pasiekti pageidaujamus pokyčius vaikuose. Drausmė, atlaidumas ir apribojimai.


Suskleisti
Kur vyksta paskaitos?

Paskaitos vyksta adresu KU Verslo inkubatorius, Universiteto al. 19, 4 aukštas, Klaipėda.

Galite pasižiūrėti, kaip atrodo mokymų erdė (Psichologijos mokykla360 patalpas atrasite nuėję giliau pagal nurodymus): https://www.gidas360.lt/hmd/atranka360/klaipeda/tour.html

Išimtiniais atvejais mokymai gali vykti trečiųjų asmenų patalpose apie tai informuojant iš anksto. 

Ar prieš paskaitas bus siunčiami priminimai?

Taip, prieš paskaitas visiems mokymosi grupės dalyviams siunčiama SMS žinutė su priminimu, kad esate laukiami pasirinktoje paskaitoje.

Dažniausiai užduodami klausimai

Turite klausimų apie psichologijos studijas?
Susisiekite, mielai patarsime!

PsichologijosMokykla360 mokymų koordinatorė Evelina Misevičiūtė-Urbonė Mokymų koordinatorė

evelina@psichologijosmokykla360.lt
+370 691 63000 Kur vyksta paskaitos?

Arba užduokite mums klausimą užpildydami šią formą:

Siųsti klausimą